KRATT

0.9/90


Siin on graafiline uurimus, mille objektid on Beebi ja Ätt. Elu alguses ja väärikas vanuses inimesed on nii mõnelgi viisil üsna sarnased.  Ühist võib leida Beebi ja Äti meelelaadis, harjumustes, käitumises ja isegi välimuses.

This is graphic analysis about Baby and Oldster. People at the beginning of life and in old age are very similar in many ways. A similarity can be found in habits, behavior, and even looks.